Geconfronteerd met de smash van tennissers: gok op ankeren!

Ben je de tennissers die aan de slag gaan beu? padel en wie beschiet jou met hun superkrachtige smash? Hier is de optocht.

Coach en analist Romain Taupin legt uit: Methode toepassen.

“Tennisspelers zijn over het algemeen zeer goede spikers in padel. Tijdens een rally zal een speler met een zeer goede smash de neiging hebben om te anticiperen op de lobs van de tegenstander om goed gepositioneerd te zijn om de bal te raken en punten te scoren.

Een van de tactieken om dit voordeel tegen te gaan is verankering (of fixatie). Deze tactiek houdt in dat je de speler herhaaldelijk moet volleyballen om de volley te "verankeren" (fixeren), je te concentreren op het anticiperen op een lage bal in plaats van een lob, wat resulteert in wanneer je hem lobt, hij meestal slecht gepositioneerd aankomt om zijn smash te gebruiken. Dan heb je het gemonopoliseerd.

Op hoog niveau gebeurt dit bijna systematisch vanwege de kwaliteit van de tegengestelde smashes.”

Publie par
Franck Binisti