Hoe wordt een padellangschikking berekend voor het 2016 / 2017-seizoen? wat zijn de principes?

Uittreksel uit de 2017-wedstrijdgids:

Il existe deux classements de Padel : un classement masculin et un classement féminin.

Waarschuwing: gemengde evenementen worden niet in aanmerking genomen in de rangordeberekening.

Voor elke speler wordt rekening gehouden met de beste 6-toernooien of kampioenschappen die tijdens het sportjaar zijn gespeeld.

De ranglijst is individueel. Dit is een rang van 1 tot N.

Pour calculer le poids d’une équipe, il faut additionner les classements (rangs) de Padel des 2 joueurs (ses) composant l’équipe.

Un joueur Non Classé Padel aura un classement égal au rang du dernier joueur du classement français +1. Donc plus le poids de l’équipe est faible,plus l’équipe est forte.

(exemple: si le dernier joueur classé est N°1450, une équipe composée de deux joueurs Non Classés Padel aura un poids équivalent à 1451+1451=2902.

We moeten de rangen (ranglijsten) optellen en niet de punten van elke speler.

In geval van gelijk gewicht is de scheidsrechter vrij om het sterkste team te nomineren.

Attention: si un joueur étranger n’est pas classé au Padel en France (ou dispose d’un classement très faible mais qu’il dispose d’un très bon classement au plan international -RankingFIP–Fédération Internationale de Padel), une assimilation de classement peut alors être délivrée à ce joueur, reflétant au mieux son niveau de jeu. Dans ce cas, merci de bien vouloir vous rapprocher de la Direction de la Compétition–sberrafato@fft.fr

Meer info HIER

Franck Binisti

Franck Binisti ontdekt het padel bij de Pyramid Club in 2009 in de regio Parijs. Sindsdien maakt Padel deel uit van zijn leven. Je ziet hem vaak door Frankrijk reizen door de grote Franse paddle-evenementen te dekken.