Met het oog op de organisatie van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs en de erfenis daarvan, wil de staat van Frankrijk een sportiever land maken door het aantal mensen dat aan sport doet tegen 3 met 2024 miljoen te verhogen. Daarom kondigde hij de lancering aan van een programma van 5 sportuitrusting nabijheid, inclusief 500 nummers van padel, in gebieden met een tekort, te realiseren tegen 2024.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie ​​van het Nationaal Sportbureau, in het kader van dit programma, moeten de projectontwikkelaars het grondbezit van de uitrusting of van een toekomstig eigendom (kopie van de ondertekende verkoopbelofte) of zelfs van een titel die hen een eigendoms- of gebruiksrecht geeft over een periode van 10 jaar na het einde van het werk.

IN AANMERKING KOMENDE PROJECTTYPEN

De in aanmerking komende projecten hebben betrekking op de aanleg van tennisbanen, strandtennisbanen, padel, verlicht of niet, halfoverdekt of niet, evenals lichte dekking van bestaande niet-overdekte lokale sportuitrusting (gebouwen komen niet in aanmerking), verlichting van bestaande onverlichte lokale sportuitrusting.

Voor projecten met start- en landingsbanen padel, beveelt de FFT voor een duurzame ontwikkeling van de activiteit aan:

 • Projecten met minimaal 2 tracks
 • Fabrikanten waarnaar wordt verwezen in het kwaliteitsplan Padel of gekwalificeerde Qualisport
 • De aanwezigheid van een clubhuis op de site
 • Een gekwalificeerde leraar padel

IN AANMERKING KOMENDE GEBIEDEN                                                 

Projecten moeten worden gevestigd in gebieden met een tekort.

In stedelijk gebied

 • In stedelijke beleidsdistricten (QPV) of hun directe omgeving (afstand bepaald door elke DRAJES)

OU

Op het platteland

 • In landelijke revitaliseringszones (ZRR)
 • In een gemeente die behoort tot een intergemeente die valt onder een landelijkheidscontract 2021-2026
 • In een woongebied dat ten minste 50% van de bevolking omvat in ZRR

OU

In overzees gebied

  • Over het hele grondgebied, zonder onderscheid

SUBSIDIETARIEF

Het subsidiepercentage ligt tussen 50% en maximaal 80% van het subsidiabele bedrag (tarief dat in overzeese gebiedsdelen kan oplopen tot 100%) met een subsidieplafond per subsidieaanvraagdossier van € 500.

De projectleider moet zich ertoe verbinden niet meer dan 80% van de overheidssteun te ontvangen in verhouding tot de totale kosten van de operatie, behalve voor overzeese gebieden die tot 100% kunnen oplopen.

Projecten in de buurt van plaatsen die stromen/centraal genereren (scholen, stadscentra, woonplaatsen, plaatsen van professionele activiteit, enz.) die verlicht en veilig zijn, innovatieve en/of verbonden projecten, projecten die rekening houden met eco-verantwoordelijke benaderingen ( LED-verlichting, zonnepanelen, gebruik van biosourced en/of gerecycleerde materialen, mobilisatie van korte sectoren, enz.), en projecten die de vrouwelijke praktijk garanderen, zullen worden gewaardeerd met de gunstigste subsidiepercentages.

GEBRUIK EN ANIMATIE OVEREENKOMST

Een overeenkomst voor het gebruik en de animatie van de sportuitrusting moet worden ondertekend door de projectleider en de gebruiker(s) van de uitrusting(en) (gemeenschappen, clubs, scholen, bedrijven, enz.) en/of de grondeigenaar met vermelding van de voorlopige slots die zullen worden gereserveerd voor ondertekenende gebruikers en de gratis toegangsslots.

De overeenkomst zal onder bepaalde voorwaarden slots met vrije en open toegang voor het grote publiek moeten garanderen.

INDIENINGSVOORWAARDEN 

Om erachter te komen of u in aanmerking komt, neemt u eerst contact op met de instructeursdiensten in uw regio:

 • op afdelingsniveau:

SDJES (Departmental Service for Youth, Commitment and Sports) of gelijkwaardig in het buitenland

 • op regionaal niveau:

DRAJES (Regional Academic Delegation for Youth, Commitment and Sports) of een equivalent in het buitenland.

Let op, op het moment van deponering van het bestand, geen begin
uitvoering van het werk mag niet hebben plaatsgevonden.
 
Neem voor meer informatie contact op met je competitie.
Franck Binisti

Franck Binisti ontdekt de padel in de Club des Pyramides in 2009 in de regio Parijs. Sinds padel maakt deel uit van zijn leven. Je ziet hem vaak op tournee door Frankrijk om de grote evenementen van te verslaan padel français.