Juridisch voorbehoud

juridische informatie

1. Presentatie van de site.

Onder Artikel 6 van 2004 Juni 575 21 Wet 2004-XNUMX voor vertrouwen in de digitale economie is het voor gebruikers van de site duidelijk padeltijdschrift.fr de identiteit van de verschillende stakeholders als onderdeel van de implementatie en monitoring:

eigenaar : Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine - 53149577800015 - 16 rte of louveciennes 78380 Bougival
schepper : Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine
verantwoordelijk publicatie : Franck Binisti - contact @padeltijdschrift.fr
De officiële bekendmaking van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Franck Binisti - contact @padeltijdschrift.fr
Hosting : WEOBIA – 4 rue Edith Piaf – 44800 SAINT-HERBLAIN – Webbureau Nantes
credits:
Het model van wettelijke vermeldingen wordt aangeboden door Subdelirium.com Model van juridische kennisgevingen

2. Gebruiksvoorwaarden en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site padeltijdschrift.fr impliceert volledige aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden hieronder beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment, gebruikers van de site padeltijdschrift.fr worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking om technische onderhoudsredenen kan echter beslist worden door Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine, die vervolgens tracht om de data en tijden van de interventie vooraf aan gebruikers te communiceren.

De site padeltijdschrift.fr wordt regelmatig bijgewerkt door Franck Binisti. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze leggen zich desondanks op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De site padeltijdschrift.fr is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine streeft ernaar te bieden op de site padeltijdschrift.fr zo nauwkeurig mogelijk informatie. Echter, het kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en onvolkomenheden in de update gehouden, of zijn feiten of vanwege partners derde partij die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site padeltijdschrift.fr zijn slechts indicatief en zijn onderhevig aan verandering. Bovendien is de informatie op de site padeltijdschrift.fr zijn niet exhaustief. Ze krijgen onder voorbehoud van wijzigingen worden aangebracht sinds ze online zijn.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website is niet aansprakelijk voor schade die verband houden met het gebruik van de site. Daarnaast is de gebruiker van de site instemt met toegang tot de site met behulp van de nieuwste apparatuur, het virus niet bevatten en met een recente browser up-to-date

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft het recht om alle elementen op de site te gebruiken, waaronder tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van haar materiaal zal worden beschouwd als een inbreuk vormen en vervolgd in overeenstemming met L.335-2 artikelen en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het betreden van de site padelmagazine.fr, en die het resultaat zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site padeltijdschrift.fr.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing, Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie ...).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk wordt de persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door de wet No. 78-87 6 vanaf januari 1978, Wet nr 2004-801 van 6 2004 augustus artikel L. 226-13 het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Naar aanleiding van het gebruik van de site padeltijdschrift.fr, kan worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site heeft bezocht padeltijdschrift.fr, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.

Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine verzamelt persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de noodzaak van bepaalde diensten aangeboden door de site padeltijdschrift.fr. De gebruiker biedt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij deze zelf invoert. Het wordt dan gespecificeerd voor de gebruiker van de site padeltijdschrift.fr de verplichting of niet deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met 38 en volgende van het 78 17-wet van januari 6 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, elke gebruiker heeft een recht van toegang, rectificatie en verzet om persoonlijke gegevens met betrekking tot hem, door een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder deel, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site padeltijdschrift.fr wordt niet zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de overname van Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine en zijn rechten zouden de overdracht van dergelijke informatie mogelijk maken aan de potentiële koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site padeltijdschrift.fr.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld. .

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van juli 1 1998er omzetting van Richtlijn 96 / 9 van 11 1996 maart betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De site padeltijdschrift.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine. Scan Immo | Frankrijk Padel - Padel Magazine heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

De site navigatie padeltijdschrift.fr kan de installatie van de cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, die geen identificatie van de gebruiker toelaat, maar die informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De verkregen gegevens zijn bedoeld om de volgende bladeren van de site te vergemakkelijken, en ook in staat stellen verschillende maatregelen van deelname.

De installatie weigering van een cookie kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Echter, kunnen gebruikers hun computer als volgt configureren om cookies te weigeren installatie:

In Internet Explorer: tabblad gereedschap (vorm pictogram rechtsboven radertje) / Internet-opties. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Druk op OK.

In Firefox: klik boven aan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: klik op de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte "Cookies", kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Voorkeuren. Op het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site padeltijdschrift.fr is onderworpen aan het Franse recht. Het is bij uitsluiting bevoegd is om de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De betrokken belangrijkste wetten.

Wet 78-17 van 6 Januari 1978, met name aangepast door de wet 2004-801 6 van augustus 2004 met betrekking tot de computer, de bestanden en de vrijheden.

Wet 2004-575 21 Juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Internet verbinden, met behulp van de eerder genoemde website.

Persoonlijke informatie: "informatie die welke vorm dan ook in staat stelt, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie van personen waarop zij van toepassing" (artikel 4 van wet nr 78-17 6 vanaf januari 1978).

X