We vervolgen onze sectie artikelen over arbitrage padel. Het onderwerp van de dag: de uitwisseling.

Bij het wisselen raakt de bal na een rebound op de grond een ander oppervlak (raam, hek…) van hetzelfde kamp. Beslissing ?

Het punt gaat verder.

Let op: de deurklink, de hekken en de muren zijn een integraal onderdeel van het terrein.

Een door een speler geraakte bal raakt direct een raam van het veld van de tegenstander of een hek voordat hij de grond raakt. Beslissing ?

Het paar van de speler die deze bal heeft geraakt, verliest het punt.

Een bal die door een speler wordt geraakt, raakt het net (of de bescherming ervan) en vervolgens rechtstreeks een raam of een hek voordat hij de grond van het speelveld van de tegenstander raakt. Beslissing ?

Het paar van de speler die deze bal heeft geraakt, verliest het punt.

Een bal die rechtstreeks een raam zou raken, wordt gevolleyd door een speler. Beslissing ?

Het punt gaat verder.

Bij een smash gaat de bal over de zijmuur, raakt een boomtak en komt dan goed terug. Beslissing ?

Punt voor het paar dat de smash heeft gemaakt, zelfs als er geen 2e rebound op de grond was.

Een mislukte piek van A (paar A/B) zou uitgaan, maar raakt de netpaal en keert terug naar de kant van paar C/D, hun tegenstanders. Beslissing ?

Het punt gaat verder.

Bij een smash raakt de bal die door A (A/B-paar) wordt geraakt de grond aan de andere kant, de achterruit en vervolgens de lantaarnpaal. Het wordt dan goed geretourneerd door C, (paar C/D). Beslissing ?

Punt gewonnen door het A/B-paar.

Tijdens de rally laat speler B van het A/B-paar zijn pet vallen, de scheidsrechter, supervisor komt tussenbeide en speelt het punt opnieuw. In het volgende spel slaat dezelfde speler een bal uit zijn zak net voordat hij spijkert. Hun tegenstanders C/D stoppen het punt omdat ze zich schamen. Beslissing ?

Punt gewonnen door het C/D-paar.

In het geval dat spelen buiten het speelveld is toegestaan, verlaat een bal het speelveld door over de achtergrid te gaan. Beslissing ?

Het punt eindigt wanneer de bal de baan verlaat via de achtermuur.

Een smash van A (paar A/B) raakt de grond aan de zijkant van paar C/D, waarna de achterruit terugkeert naar de zijkant van A/B. Speler C springt dan over het net om die bal te spelen en landt buiten de baan, hij heeft niets aangeraakt. Beslissing ?

Punt voor het A/B-paar.

Buitenspelen is toegestaan. Een speler slaat over de achterlijn, maar raakt in zijn sporen het net nadat de bal de achterlijn heeft gepasseerd maar voordat de bal de grond raakt. Beslissing ?

Het paar van deze speler wint het punt omdat de bal uit het spel is zodra hij voorbij de achtermuur gaat.

Tijdens een uitwisseling, een speler van het A/B-paar spikes, de bal raakt de grond aan de andere kant, dan de achterruit, dan de netpaal en keert terug naar zijn eigen veld. Deze speler vangt de bal met zijn hand. Beslissing ?

Punt verloren door het A/B-paar.

Buiten de baan spelen is toegestaan. Tijdens een rally lobt speler A (A/B-paar) over het zijhek. Voordat de bal de grond raakt, en onder invloed van de wind, raakt het net een van de spelers van het paar C/D die aan het net was. Beslissing ?

Punt gewonnen door het A/B-paar.

Buiten de baan spelen is toegestaan. Een bal gaat over de zijmuur na een spike, een speler van het andere paar gaat het speelveld uit, slaat de bal rechtstreeks in de netpaal of zijn bescherming. Het landt goed in het veld van de tegenstander. Beslissing ?

Het punt gaat verder.

Buiten de baan spelen is toegestaan, één speler van paar A/B trapt de bal over de zijmuur en één speler van paar C/D speelt de bal buiten de baan en trapt de bal aan de kant van het A/B-paar direct in het net, de bal rolt dan over de grond. Beslissing ?

Punt voor het C/D-paar.

Uitstappen is niet toegestaan. Na een zeer gekruiste slag van het paar A/B, stuitert de bal één keer in het speelveld van C/D en vertrekt dan ter hoogte van de deur. Speler C die aan het net stond en beide voeten in het veld heeft, haalt zijn arm en zijn racket tevoorschijn en slaat deze goede bal terug, aan de kant van het A/B-paar. Beslissing ?

Punt voor het A/B-paar.

Buiten de baan spelen is toegestaan. Na een smash door A (paar A/B), raakt de bal de grond van de tegenstander en vervolgens de achterruit, gaat terug naar het kamp van A/B, stuitert twee keer op de bovenkant van de zijmuur en gaat dan uit. Speler C, die uit was, geeft vervolgens de goede bal terug aan de kant van A/B. Beslissing ?

Het punt gaat verder.

Buiten de baan spelen is toegestaan. Een speler komt naar buiten en legt zijn hand op de netpaal voordat hij de goede bal terugspeelt. Beslissing ?

Het paar van die speler verliest het punt.

Buiten de baan spelen is toegestaan. Een speler gaat uit en keert de bal terug naar de paal, waarna hij goed valt. Beslissing ?

Het punt gaat verder.

Een speler aan het net onderschept de bal van de tegenstander voordat deze het net is gepasseerd en maakt een prachtig winnend schot. Beslissing ?

Het paar van die speler verliest het punt.

Tijdens een uitwisseling raakt de punt van A de grond aan de andere kant, dan de achterruit en keert dan terug naar zijn kant. Een van zijn tegenstanders speelt de bal, vanaf de kant van A, zonder het net te raken. Beslissing ?

Het punt gaat verder.

Tijdens een uitwisseling raakt de punt van A de grond aan de andere kant, dan de achterruit, komt dan terug naar zijn kant en raakt een poort. Beslissing ?

Punt voor het paar van speler A.

Het spel buiten het veld is geautoriseerd, een speler gaat naar buiten en geeft de goede bal terug door op de bovenkant van de deur te leunen, aan de kant van zijn tegenstanders. Beslissing ?

Het paar van die speler verliest het punt.

Bij een smash raakt de bal de grond van de tegenstander en vervolgens het deel dat het achterste rooster verlengt. Ze wordt dan goed teruggestuurd. Beslissing ?

Punt voor het spiker-paar.

De scheidsrechter constateert de onjuiste toepassing van een reglement, kan hij tussenbeide komen zonder dat de spelers hierom hebben gevraagd?

YES.

Kan de scheidsrechter ingrijpen bij een goed of foutief beoordeelde bal, zonder dat de spelers hierom hebben gevraagd?

Ja, tenzij de wedstrijd wordt gefloten, dan is de beslissing van de scheidsrechter definitief.

Een bal die wordt geraakt door een speler in het A/B-paar komt vast te zitten in een rooster nadat hij correct op de grond is gestuiterd. Beslissing ?

Punt voor het A/B-paar.

Een bal die wordt geraakt door een speler van het A/B-paar gaat door een rooster nadat hij correct op de grond is gestuiterd. Beslissing ?

Punt voor het A/B-paar.

Een bal die door een speler van het A/B-paar wordt geraakt nadat hij correct op de grond en vervolgens op de achterruit is teruggekaatst, blijft geblokkeerd op het horizontale oppervlak van een van de muren. Beslissing ?

Punt voor het A/B-paar.

Spelers in één paar beweren dat de score 40-30 is, maar spelers in het andere paar beweren dat het 30-40 is. Werkwijze?

De 2 paren hebben beide 2 punten gewonnen. We herhalen alleen het punt waarover ze het niet eens zijn. We hervatten om 2-A.

Wie is verantwoordelijk voor aankondigingen (goede/foute ballen, dubbels, enz.)?

Elk paar is verantwoordelijk voor het callen van de ballen vanaf hun kant van het net.

Een speler krijgt een vrije tijd wegens blessure. Een van zijn tegenstanders haalt zijn mobiele telefoon uit zijn tas en zet een koptelefoon op zijn oren. Is het toegestaan?

Nee, het gebruik van een mobiele telefoon of een ander elektronisch apparaat is verboden tijdens een spel.

Bij de wisseling van kant haalt een speler een notitieboekje of een boek uit zijn tas en begint het te lezen. Beslissing ?

Dit is toegestaan ​​zolang de relevante documenten in het bezit waren van de speler toen hij het veld betrad.

Mag een speler voor het begin van een rally een speler van het andere paar vragen om een ​​bal op de grond aan zijn kant van het net weg te gooien of vast te zitten in een van de mazen van het net?

JA, maar de speler is niet verplicht om het te verwijderen.

Tijdens de rally raakt een bal geraakt door A (paar A/B) een bal op de grond, die er al lag voor de start van de rally, aan de kant van C/D. Beslissing ?

Er zijn vier gevallen mogelijk:

 • C en D kunnen geen van de 2 ballen terugspelen, A/B wint het punt;
 • C slaagt erin de bal in het spel terug te spelen, de rally gaat verder;
 • C speelt een van de 2 ballen terug, maar we weten niet zeker of het de bal was die in het spel was, er moet een let worden aangekondigd;
 • C speelt de verkeerde bal terug, A/B wint het punt.

Op een binnenbaan raakt een bal direct het plafond. Beslissing ?

De bal is fout.

Tijdens de rally komt een speler naar het net. Een van zijn tegenstanders mikt en raakt hem opzettelijk. Beslissing ?

Punt verloren voor het paar van de aangeraakte speler.

Door een smash uit te voeren, verwondt een speler een van zijn tegenstanders die het spel niet kan hervatten. Beslissing ?

Het paar van de speler die spiked heeft gewonnen, wint het spel (verlaten).

In welke gevallen kan een paar advies krijgen?

 • – Bij onderbreking van het spel, als de spelers het veld hebben verlaten.
 • – Door zijn coach, tijdens bepaalde toernooien waar coaching is toegestaan, en alleen tijdens rustperiodes.
 • – Bij teamwedstrijden, bij wissels van ploeg, door de aanvoerder of zijn plaatsvervanger aanwezig op het veld.

In welke gevallen kan een speler legitiem een ​​beroep doen op de scheidsrechter?

 • Voor elke toepassing of interpretatie van een reglement (spelregels, sportreglementen.
 • Nooit voor een vraag met betrekking tot de materialiteit van de feiten (tenzij een betwisting van een aangekondigde balfout).

Een speler gaat in beroep bij de scheidsrechter over de interpretatie van een reglement. Moet het spel doorgaan of onderbroken worden?

Als de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter een invloed heeft op de score of het punt in het spel, moet het spel worden onderbroken. Anders (bijv. een speler die vraagt ​​om de lichten aan te doen), moet het spel worden voortgezet totdat de scheidsrechter arriveert.

Er wordt een normale inning gestart terwijl de speelwijze voorziet dat de 3e inning wordt vervangen door een 10-punts super tie-breaker. Beslissing ?

 • Als er slechts één punt is gespeeld, moet de fout onmiddellijk worden gecorrigeerd en wordt de 10-punts SJD gespeeld (het gespeelde punt wordt gevalideerd als het 1e punt van de SJD).
 • Als de fout wordt ontdekt na het begin van het tweede punt en voor het begin van het 5e spel, gaat het spel normaal verder en wordt gewonnen door het paar met een voorsprong van 3/0, 3/1 of 4/0. Als de score 2 games allemaal bereikt, wordt een SJD van 10 punten gespeeld.
 • Als de fout wordt ontdekt na het begin van de 5e game, gaat de standaardronde door tot het einde (met mogelijke DR op 6 all), behalve als de score 2 games all is en er slechts één punt is gespeeld, in welk geval een SJD worden gespeeld (het laatst gespeelde punt wordt gevalideerd als het 1e punt van de SJD).

Bij 6 games allemaal wordt een gewone game gestart in plaats van de beslissende game. Beslissing ?

– Als er slechts één punt is gespeeld, gaan we terug naar de beslissende wedstrijd, waarbij het gespeelde punt verworven blijft (1-0 of 0-1).

– Zodra het tweede punt in het spel is gebracht, gaan we naar het einde van deze game.Het voordeelsysteem (2 games uit) wordt gehandhaafd tot de mogelijke score van 8 games overal, waarbij een beslissende game wordt gespeeld.

Een speler slaat een volley die een winnaar lijkt te zijn, maar zijn polsband breekt als hij slaat en zijn racket ontsnapt aan hem en valt terug in zijn baan. Beslissing ? 

Punt verloren voor het paar van de speler wiens bandje brak.

Opmerking: het punt zal systematisch verloren gaan door het paar van een speler zodra de riem van zijn racket breekt of zodra hij zijn racket niet meer vasthoudt.

Het begint licht te regenen, kunnen de spelers in onderling overleg besluiten het spel te beëindigen?

Nee, alleen de scheidsrechter kan deze beslissing nemen.

De spelers merken na de rally dat de service is geleverd vanaf de verkeerde speelhelft. Beslissing ?

Het punt is gevalideerd, de volgende service wordt geleverd volgens de score (dus vanaf dezelfde helft van het veld als het vorige punt).

Tijdens een rally maakt speler A (paar A/B) een fout die niet is aangekondigd door zijn tegenstanders en de rally gaat verder. Het A/B paar wint het punt. Hun tegenstanders betwisten vervolgens de winst van het punt. Beslissing ?

Het gespeelde punt is verworven.

Tijdens het uitvoeren van een smash laat speler A (paar A/B) zijn racket wegglijden als gevolg van het breken van de riem. Het racket zal een van zijn tegenstanders raken. Deze geblesseerde kan de wedstrijd niet hervatten. Beslissing ?

Het breken van de riem leidt tot het verlies van het punt door het A/B-paar. Maar deze wint het spel door te stoppen (tenzij het laatste punt het matchpunt was voor het andere paar).

Een bal stuitert in de hoek van het veld van de tegenstander en raakt tegelijkertijd de grond en de achterruit. Beslissing ?

Het punt gaat verder.

Buiten de baan spelen is toegestaan. Na een bal van A (A/B-paar), die over de zijmuur naar buiten gaat, gaat C (C/D-paar) naar buiten en slaat de bal terug die tegen de bovenkant van een zijmuur stuitert aan de kant van A /B en valt dan goed op de kant van A/B. Beslissing ? 

Punt verloren voor het C/D-paar.

Buiten de baan spelen is toegestaan. Na een bal van C (paar C/D), die over de zijmuur naar buiten gaat, is A (paar A/B) uit en slaat de bal terug die stuitert aan de buitenkant van het rooster aan de kant van C/D, dan, met het effect (of onder het effect van de wind), valt goed aan de kant van C/D. Beslissing ?

Punt verloren door het A/B-paar.

Buiten de baan spelen is toegestaan. Na een bal van C (paar C/D), die over de zijmuur naar buiten komt, is A (paar A/B) uit en slaat de bal terug die tegen de buitenkant van het glas van zijn eigen kamp stuitert, met het effect ( of onder invloed van de wind), valt goed aan de kant van C/D. Beslissing ?

Het punt gaat verder.

Buiten de baan spelen is toegestaan. Een speler volgt een bal die over de zijmuur gaat, gaat uit en keert de bal terug die op de basis van de netpaal stuitert en dan goed op de kant van zijn tegenstanders valt. Beslissing ?

Het is aan de scheidsrechter om aan het begin van de wedstrijd te beoordelen of een basis, afhankelijk van de grootte en vorm, al dan niet deel uitmaakt van de paal.

Elke bal die een honk raakt dat niet tot de paal behoort, is een "foul".

Het punt gaat verder als de scheidsrechter had besloten dat het honk deel uitmaakte van de paal. De bounce van de basis telt niet als de eerste bounce van de grond.

Speler A (paar A/B) slaat de lobbal terug die, zonder buiten de baan te gaan, tegen de bovenkant van een zijmuur aan de kant van C/D stuitert en vervolgens goed landt op de kant van C/D. Beslissing ?

Punt verloren voor het A/B-paar.

Uitstappen is niet toegestaan. Speler A gooit bij een dropshot de goede bal terug naar het speelveld van de tegenstander en verlaat dan, om te voorkomen dat hij het net raakt, het veld langs de

deur. Beslissing ?

Het punt gaat verder.

Opmerking: Als outs niet zijn toegestaan, is de enige toegestane slag die van een speler die binnen de baan is en een bal raakt die niet buiten de baan is. In ieder geval kan een speler tijdens een uitwisseling altijd het veld verlaten (meegesleept door bijvoorbeeld zijn momentum).

Thomas Jay

Na bijna 15 jaar door tennis te zijn gewiegd, werd ik een absolute fan van zijn neef, de padel. Al bijna een jaar jaag ik met een ander racket op het kleine gele balletje, maar met evenveel passie! Gevestigd in Lyon, ben ik van plan u beter kennis te laten maken met de padel in de regio en op landelijk niveau.