In een recent interview zei Philippe Cerfont, penningmeester van deAFPadel, de door de overheid niet erkende Belgische federatie, genoemd in Padel Magazine het “verzet dat zich organiseert” om “de oorlog van padel" (Lees hieronder).

Deze opmerkingen lieten de leiders van deAFT Padel, de enige officiële federatie in Franstalig België, die zowel tennis als tennis beheert padel.

" Allereerst, geeft de AFT aan Padel, we zijn verrast dat de termen "oorlog" en "verzet" worden gebruikt in een debat over sport. Het is ten zeerste te betreuren.

Wat betreft het beheer van padel in de Federatie Wallonië-Brussel moet worden opgemerkt dat er twee federaties bij betrokken zijn, die beide de padel in zijn belang.

De autoriteiten hebben AFT erkend voor het beheer van de discipline Padel. Slechts één federatie kan profiteren van deze erkenning voor dezelfde discipline. Dit is de beslissing die ook in het Nederlandstalige landsgedeelte is genomen.

Wij geloven dan ook dat dit beheersmodel de meest geschikte oplossing is in onze regio en in ons land. De Vlamingen, de Nederlanders, de Fransen en de Italianen doen hetzelfde en daar zijn grote naties van padel. We kunnen begrijpen dat sommigen het er niet mee eens zijn, maar we kunnen hun onsportieve manier van uitdrukken niet goedkeuren.

'Situatie dreigt nog jaren vast te lopen'

We willen het werk van AFP niet bekritiseren (het zijn gepassioneerde mensen die dit net als wij met overtuiging doen) maar willen graag ieders inspanningen integreren om de padel onder een koepel die de financiële en personele middelen heeft om snel vooruit te komen.

We willen de clubs van padel en leg ze onze ambities voor de padel, terwijl ze eraan worden herinnerd dat ze deel uitmaken van een gemeenschap, een vereniging waarbinnen ze rechten en plichten hebben die in statuten zijn vastgelegd. Het bericht dat we ze hebben gestuurd houdt geen bedreiging in, het is een uitnodiging tot dialoog.

Op 13 februari vindt een informatiebijeenkomst over dit onderwerp plaats.

En we willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om de waarheid te herstellen met betrekking tot de indrukwekkende reeks onwaarheden die door bepaalde leiders van de AFP worden gepropageerd om haar separatistische houding te rechtvaardigen. Het beleid verantwoorden door vooral kritiek te leveren op het optreden van de concurrerende federatie past niet in onze kijk op sport.

In 2021 hebben we deelgenomen aan een mediation op initiatief van het Ministerie van Sport en rationele oplossingen lagen op tafel om de partijen bij elkaar te brengen. Deze voorstellen werden weggevaagd door AFP.

Zonder echte wil van de kant van AFP dreigt de situatie jarenlang vast te lopen, wat een arm zal schelen padel in het zuiden van ons land. Onze Vlaamse vrienden, herenigd, hebben bijna 100 leden en het naast elkaar bestaan ​​van twee competities is slechts een vage herinnering in Vlaanderen. Om voor de hand liggende financiële redenen wil de staat geen wildgroei aan sportfederaties en heeft de afgelopen jaren veel rationaliseringswerk verricht in andere sporten (gymnastiek, schieten, atletiek telt veel meer dan twee disciplines in hun federaties, die niet voorkomen dat ze op het hoogste niveau presteren).

Vermijd ruzies ten koste van alles

Onze aanpak past ook in het internationale perspectief: dankzij de inspanningen van zowel AFT Padel dat we via zijn Nederlandstalige tegenhanger wereldkampioenschappen op hoog niveau wisten te behalen. De Olympische Spelen zijn in zicht: onze meningsverschillen zullen de ontwikkeling van de padel Belgisch op internationaal niveau, en dit vanwege ruzies over bekrompenheid. Dit moet ten koste van alles worden vermeden.

En tot slot, tot op heden, AFT Padel doet het goed en heeft 7000 concurrenten en een aantal beoefenaars van padel als een hobby. Ook daarom moeten we oppassen. »

De brief werd als een bedreiging ervaren

Eind december zijn de voorzitter en algemeen secretaris van AFT Padel een brief gericht aan tennisclubs en padel, vooral degenen die worden verleid door een dubbele band met AFT Padel enerzijds naar AFP anderzijds.

Deze brief, hierboven gepresenteerd als een "aansporing tot dialoog", was door sommige leiders als een bedreiging ervaren of aanranding. Er wordt met name bepaald dat een club zich niet kan aansluiten bij twee federaties of zijn faciliteiten kan delen met een andere club.

Na 40 jaar tennis valt Jérôme in de pot van padel in 2018. Sindsdien denkt hij er elke ochtend aan tijdens het scheren ... maar scheert nooit pala in de hand! Journalist in de Elzas, hij heeft geen andere ambitie dan zijn passie met u te delen, of u nu Frans, Italiaans, Spaans of Engels spreekt.